لایسنس ها
logo-samandehi
لایسنس افزونه Price Manager سیستم Whmcs

افزونه ای برای سیستم WHMCS برای مدیریت حرفه ای قیمت محصولات به تفکیک گروه و بازه زمانی پرداخت . با استاده از این افزونه قیمت محصولات خود را به صورت گروهی و با آپشن های زیاد افزایش یا کاهش دهید .


ماهیانه 3 ماهه 6 ماهه
12,000 تومان 10,667 تومان 9,000 تومان
لایسنس Cpanel - WHM مخصوص VPS

این لایسنس به صورت ماهانه تمدید میگردد و فقط مخصوص نصب cpanel و whm بر روی سرور مجازی (VPS) میباشد .

ماهیانه 3 ماهه 6 ماهه
44,000 تومان + 433,000 تومان هزینه تنظیم 0 تومان + 433,000 تومان هزینه تنظیم 0 تومان + 433,000 تومان هزینه تنظیم
لایسنس LiteSpeed

این لایسنس به صورت ماهانه تمدید میگردد .


ماهیانه 3 ماهه 6 ماهه
87,000 تومان + 433,000 تومان هزینه تنظیم
cPanel Dedicated Licensing System
ماهیانه 3 ماهه 6 ماهه
87,000 تومان + 865,000 تومان هزینه تنظیم 0 تومان + 865,000 تومان هزینه تنظیم 0 تومان + 865,000 تومان هزینه تنظیم
CloudLinux Licensing System
ماهیانه 3 ماهه 6 ماهه
87,000 تومان + 433,000 تومان هزینه تنظیم 0 تومان + 433,000 تومان هزینه تنظیم 0 تومان + 433,000 تومان هزینه تنظیم
Softaculous Licensing System
ماهیانه 3 ماهه 6 ماهه
32,000 تومان 0 تومان 0 تومان
Virtualizor Licensing System
ماهیانه 3 ماهه 6 ماهه
87,000 تومان + 128,000 تومان هزینه تنظیم 0 تومان + 128,000 تومان هزینه تنظیم 0 تومان + 128,000 تومان هزینه تنظیم
CXS Licensing System
ماهیانه 3 ماهه 6 ماهه
44,000 تومان + 128,000 تومان هزینه تنظیم 0 تومان + 128,000 تومان هزینه تنظیم 0 تومان + 128,000 تومان هزینه تنظیم
Directadmin Licensing System
ماهیانه 3 ماهه 6 ماهه
44,000 تومان 0 تومان 0 تومان
JetBackup Licensing System
ماهیانه 3 ماهه 6 ماهه
44,000 تومان 0 تومان 0 تومان
Plesk Web HOST - VPS Edition Licensing System
ماهیانه 3 ماهه 6 ماهه
87,000 تومان 0 تومان 0 تومان
Plesk Web HOST - Dedicated Edition Licensing System
ماهیانه 3 ماهه 6 ماهه
96,000 تومان + 433,000 تومان هزینه تنظیم 0 تومان + 433,000 تومان هزینه تنظیم 0 تومان + 433,000 تومان هزینه تنظیم
WHM Sonic- Radio Control for cPanel
ماهیانه 3 ماهه 6 ماهه
44,000 تومان 0 تومان 0 تومان
MailScanner Front-End - Mail Scanner
ماهیانه 3 ماهه 6 ماهه
44,000 تومان 0 تومان 0 تومان
Outgoing Spam Monitor (osm)
ماهیانه 3 ماهه 6 ماهه
44,000 تومان + 87,000 تومان هزینه تنظیم 0 تومان + 87,000 تومان هزینه تنظیم 0 تومان + 87,000 تومان هزینه تنظیم
WHM Reseller - multi-level Reseller Plugin
ماهیانه 3 ماهه 6 ماهه
44,000 تومان 0 تومان 0 تومان
Imunify360 - Powered by AI and Proactive Defense
ماهیانه 3 ماهه 6 ماهه
87,000 تومان 0 تومان 0 تومان
ماهیانه 3 ماهه 6 ماهه
44,000 تومان 0 تومان 0 تومان
ماهیانه 3 ماهه 6 ماهه
87,000 تومان 0 تومان 0 تومان
Solusvm - Master License
ماهیانه 3 ماهه 6 ماهه
87,000 تومان + 87,000 تومان هزینه تنظیم 0 تومان + 87,000 تومان هزینه تنظیم 0 تومان + 87,000 تومان هزینه تنظیم
Solusvm - Slave License
ماهیانه 3 ماهه 6 ماهه
44,000 تومان 0 تومان 0 تومان
LiteSpeed Web ADC (Load Balancer)
ماهیانه 3 ماهه 6 ماهه
87,000 تومان + 433,000 تومان هزینه تنظیم 0 تومان + 433,000 تومان هزینه تنظیم 0 تومان + 433,000 تومان هزینه تنظیم
ماهیانه 3 ماهه 6 ماهه
87,000 تومان + 96,000 تومان هزینه تنظیم 0 تومان + 96,000 تومان هزینه تنظیم 0 تومان + 96,000 تومان هزینه تنظیم
DA Reseller - multi-level Reseller Plugin for DirectAdmin
ماهیانه 3 ماهه 6 ماهه
44,000 تومان 0 تومان 0 تومان
LetsEncrypt - FleetSSL cPanel
ماهیانه 3 ماهه 6 ماهه
0 تومان + 704,000 تومان هزینه تنظیم 0 تومان + 704,000 تومان هزینه تنظیم 0 تومان + 704,000 تومان هزینه تنظیم
ماهیانه 3 ماهه 6 ماهه
44,000 تومان 0 تومان 0 تومان