سرور مجازی (Vps) آلمان

پلن مورد نظر خودتون رو انتخاب کنید . در صورتی که پلن مورد نظر شما جزو لیست پایین نمیباشد ، از طریق پشتیبانی با ما در ارتباط باشید .

همراه با هر پلن میباشد
 • دیتاسنتر : هتزنر
 • برگشت هزینه باقی مانده در صورت لغو
 • لوکیشن : آلمان
 • تحویل در سریعترین زمان
 • امکان ریست : دارد
 • امکان تغییر سیستم عامل : دارد
 • امکان ارتقاء پلن : دارد
 • امکان تنزل پلن : دارد
 • امکان افزودن هارد اضافی : دارد
CX11
هزینه / دوره :
ماهانه سه ماهه شش ماهه
58,000 تومان 168,000 تومان 329,000 تومان
جزئیات و امکانات :
 • Cpu : 1 vcpu
 • Ram : 2 GB
 • Disk Space : 20 GB (NVME)
 • Internet Port : 1 GB
 • Traffic : 20 TB
سفارش دهید
CX21
هزینه / دوره :
ماهانه سه ماهه شش ماهه
96,000 تومان 279,000 تومان 546,000 تومان
جزئیات و امکانات :
 • Cpu : 2 vcpu
 • Ram : 4 GB
 • Disk Space : 40 GB (NVME)
 • Internet Port : 1 GB
 • Traffic : 20 TB
سفارش دهید
CX31
هزینه / دوره :
ماهانه سه ماهه شش ماهه
170,000 تومان 498,000 تومان 990,000 تومان
جزئیات و امکانات :
 • Cpu : 2 vcpu
 • Ram : 8 GB
 • Disk Space : 80 GB (NVME)
 • Internet Port : 1 GB
 • Traffic : 20 TB
سفارش دهید
CX41
هزینه / دوره :
ماهانه سه ماهه شش ماهه
292,000 تومان 866,000 تومان 1,729,000 تومان
جزئیات و امکانات :
 • Cpu : 4 vcpu
 • Ram : 16 GB
 • Disk Space : 160 GB (NVME)
 • Internet Port : 1 GB
 • Traffic : 20 TB
سفارش دهید
CX51
هزینه / دوره :
ماهانه سه ماهه شش ماهه
524,000 تومان 1,561,000 تومان 3,120,000 تومان
جزئیات و امکانات :
 • Cpu : 8 vcpu
 • Ram : 32 GB
 • Disk Space : 240 GB (NVME)
 • Internet Port : 1 GB
 • Traffic : 20 TB
سفارش دهید