لایسنس ها
لایسنس افزونه Price Manager سیستم Whmcs
هزینه / دوره :
ماهانه سه ماهه شش ماهه
10,000 تومان 26,000 تومان 45,000 تومان
جزئیات و امکانات :

افزونه ای برای سیستم WHMCS برای مدیریت حرفه ای قیمت محصولات به تفکیک گروه و بازه زمانی پرداخت .
با استاده از این افزونه قیمت محصولات خود را به صورت گروهی و با آپشن های زیاد افزایش یا کاهش دهید .

سفارش دهید
لایسنس Cpanel - WHM مخصوص VPS
هزینه / دوره :
ماهانه سه ماهه شش ماهه
19,000 تومان + 183,000 تومان هزینه تنظیم 55,000 تومان + 183,000 تومان هزینه تنظیم 92,000 تومان + 183,000 تومان هزینه تنظیم
جزئیات و امکانات :

این لایسنس به صورت ماهانه تمدید میگردد و فقط مخصوص نصب cpanel و whm بر روی سرور مجازی (VPS) میباشد .

سفارش دهید
لایسنس LiteSpeed
هزینه / دوره :
ماهانه سه ماهه شش ماهه
37,000 تومان + 183,000 تومان هزینه تنظیم 110,000 تومان + 183,000 تومان هزینه تنظیم 183,000 تومان + 183,000 تومان هزینه تنظیم
جزئیات و امکانات :

این لایسنس به صورت ماهانه تمدید میگردد .

سفارش دهید
cPanel Dedicated Licensing System
هزینه / دوره :
ماهانه سه ماهه شش ماهه
37,000 تومان + 365,000 تومان هزینه تنظیم 110,000 تومان + 365,000 تومان هزینه تنظیم 183,000 تومان + 365,000 تومان هزینه تنظیم
جزئیات و امکانات :
سفارش دهید
CloudLinux Licensing System
هزینه / دوره :
ماهانه سه ماهه شش ماهه
37,000 تومان + 183,000 تومان هزینه تنظیم 110,000 تومان + 183,000 تومان هزینه تنظیم 183,000 تومان + 183,000 تومان هزینه تنظیم
جزئیات و امکانات :
سفارش دهید
Softaculous Licensing System
هزینه / دوره :
ماهانه سه ماهه شش ماهه
14,000 تومان + 70,000 تومان هزینه تنظیم 41,000 تومان + 70,000 تومان هزینه تنظیم 68,000 تومان + 70,000 تومان هزینه تنظیم
جزئیات و امکانات :
سفارش دهید
Virtualizor Licensing System
هزینه / دوره :
ماهانه سه ماهه شش ماهه
37,000 تومان + 139,000 تومان هزینه تنظیم 110,000 تومان + 139,000 تومان هزینه تنظیم 183,000 تومان + 139,000 تومان هزینه تنظیم
جزئیات و امکانات :
سفارش دهید
CXS Licensing System
هزینه / دوره :
ماهانه سه ماهه شش ماهه
19,000 تومان + 87,000 تومان هزینه تنظیم 55,000 تومان + 87,000 تومان هزینه تنظیم 92,000 تومان + 87,000 تومان هزینه تنظیم
جزئیات و امکانات :
سفارش دهید
Directadmin Licensing System
هزینه / دوره :
ماهانه سه ماهه شش ماهه
19,000 تومان 55,000 تومان 92,000 تومان
جزئیات و امکانات :
سفارش دهید
JetBackup Licensing System
هزینه / دوره :
ماهانه سه ماهه شش ماهه
19,000 تومان 55,000 تومان 92,000 تومان
جزئیات و امکانات :
سفارش دهید
Plesk Web HOST - VPS Edition Licensing System
هزینه / دوره :
ماهانه سه ماهه شش ماهه
37,000 تومان 110,000 تومان 183,000 تومان
جزئیات و امکانات :
سفارش دهید
Plesk Web HOST - Dedicated Edition Licensing System
هزینه / دوره :
ماهانه سه ماهه شش ماهه
41,000 تومان + 183,000 تومان هزینه تنظیم 122,000 تومان + 183,000 تومان هزینه تنظیم 203,000 تومان + 183,000 تومان هزینه تنظیم
جزئیات و امکانات :
سفارش دهید
WHM Sonic- Radio Control for cPanel
هزینه / دوره :
ماهانه سه ماهه شش ماهه
19,000 تومان 53,000 تومان 92,000 تومان
جزئیات و امکانات :
سفارش دهید
MailScanner Front-End - Mail Scanner
هزینه / دوره :
ماهانه سه ماهه شش ماهه
19,000 تومان 53,000 تومان 92,000 تومان
جزئیات و امکانات :
سفارش دهید
Outgoing Spam Monitor (osm)
هزینه / دوره :
ماهانه سه ماهه شش ماهه
19,000 تومان + 37,000 تومان هزینه تنظیم 53,000 تومان + 37,000 تومان هزینه تنظیم 92,000 تومان + 37,000 تومان هزینه تنظیم
جزئیات و امکانات :
سفارش دهید
WHM Reseller - multi-level Reseller Plugin
هزینه / دوره :
ماهانه سه ماهه شش ماهه
19,000 تومان 53,000 تومان 92,000 تومان
جزئیات و امکانات :
سفارش دهید
Imunify360 - Powered by AI and Proactive Defense
هزینه / دوره :
ماهانه سه ماهه شش ماهه
37,000 تومان 110,000 تومان 183,000 تومان
جزئیات و امکانات :
سفارش دهید
KernelCare
هزینه / دوره :
ماهانه سه ماهه شش ماهه
19,000 تومان 53,000 تومان 92,000 تومان
جزئیات و امکانات :
سفارش دهید
WHMCS
هزینه / دوره :
ماهانه سه ماهه شش ماهه
37,000 تومان 110,000 تومان 183,000 تومان
جزئیات و امکانات :
سفارش دهید
Solusvm - Master License
هزینه / دوره :
ماهانه سه ماهه شش ماهه
37,000 تومان + 37,000 تومان هزینه تنظیم 110,000 تومان + 37,000 تومان هزینه تنظیم 183,000 تومان + 37,000 تومان هزینه تنظیم
جزئیات و امکانات :
سفارش دهید
Solusvm - Slave License
هزینه / دوره :
ماهانه سه ماهه شش ماهه
19,000 تومان 53,000 تومان 92,000 تومان
جزئیات و امکانات :
سفارش دهید
LiteSpeed Web ADC (Load Balancer)
هزینه / دوره :
ماهانه سه ماهه شش ماهه
37,000 تومان + 183,000 تومان هزینه تنظیم 110,000 تومان + 183,000 تومان هزینه تنظیم 183,000 تومان + 183,000 تومان هزینه تنظیم
جزئیات و امکانات :
سفارش دهید
CPNginx
هزینه / دوره :
ماهانه سه ماهه شش ماهه
37,000 تومان + 41,000 تومان هزینه تنظیم 110,000 تومان + 41,000 تومان هزینه تنظیم 183,000 تومان + 41,000 تومان هزینه تنظیم
جزئیات و امکانات :
سفارش دهید
DA Reseller - multi-level Reseller Plugin for DirectAdmin
هزینه / دوره :
ماهانه سه ماهه شش ماهه
19,000 تومان 53,000 تومان 92,000 تومان
جزئیات و امکانات :
سفارش دهید