لایسنس ها
logo-samandehi
لایسنس افزونه Price Manager سیستم Whmcs
هزینه / دوره :
ماهانه سه ماهه شش ماهه
12,000 تومان 32,000 تومان 54,000 تومان
جزئیات و امکانات :

افزونه ای برای سیستم WHMCS برای مدیریت حرفه ای قیمت محصولات به تفکیک گروه و بازه زمانی پرداخت . با استاده از این افزونه قیمت محصولات خود را به صورت گروهی و با آپشن های زیاد افزایش یا کاهش دهید .


سفارش دهید
لایسنس Cpanel - WHM مخصوص VPS
هزینه / دوره :
ماهانه سه ماهه شش ماهه
44,000 تومان + 433,000 تومان هزینه تنظیم 0 تومان + 433,000 تومان هزینه تنظیم 0 تومان + 433,000 تومان هزینه تنظیم
جزئیات و امکانات :

این لایسنس به صورت ماهانه تمدید میگردد و فقط مخصوص نصب cpanel و whm بر روی سرور مجازی (VPS) میباشد .

سفارش دهید
لایسنس LiteSpeed
هزینه / دوره :
ماهانه سه ماهه شش ماهه
87,000 تومان + 433,000 تومان هزینه تنظیم 0 تومان + 433,000 تومان هزینه تنظیم 0 تومان + 433,000 تومان هزینه تنظیم
جزئیات و امکانات :

این لایسنس به صورت ماهانه تمدید میگردد .

سفارش دهید
cPanel Dedicated Licensing System
هزینه / دوره :
ماهانه سه ماهه شش ماهه
87,000 تومان + 865,000 تومان هزینه تنظیم 0 تومان + 865,000 تومان هزینه تنظیم 0 تومان + 865,000 تومان هزینه تنظیم
جزئیات و امکانات :
سفارش دهید
CloudLinux Licensing System
هزینه / دوره :
ماهانه سه ماهه شش ماهه
87,000 تومان + 433,000 تومان هزینه تنظیم 0 تومان + 433,000 تومان هزینه تنظیم 0 تومان + 433,000 تومان هزینه تنظیم
جزئیات و امکانات :
سفارش دهید
Softaculous Licensing System
هزینه / دوره :
ماهانه سه ماهه شش ماهه
32,000 تومان 0 تومان 0 تومان
جزئیات و امکانات :
سفارش دهید
Virtualizor Licensing System
هزینه / دوره :
ماهانه سه ماهه شش ماهه
87,000 تومان + 128,000 تومان هزینه تنظیم 0 تومان + 128,000 تومان هزینه تنظیم 0 تومان + 128,000 تومان هزینه تنظیم
جزئیات و امکانات :
سفارش دهید
CXS Licensing System
هزینه / دوره :
ماهانه سه ماهه شش ماهه
44,000 تومان + 128,000 تومان هزینه تنظیم 0 تومان + 128,000 تومان هزینه تنظیم 0 تومان + 128,000 تومان هزینه تنظیم
جزئیات و امکانات :
سفارش دهید
Directadmin Licensing System
هزینه / دوره :
ماهانه سه ماهه شش ماهه
44,000 تومان 0 تومان 0 تومان
جزئیات و امکانات :
سفارش دهید
JetBackup Licensing System
هزینه / دوره :
ماهانه سه ماهه شش ماهه
44,000 تومان 0 تومان 0 تومان
جزئیات و امکانات :
سفارش دهید
Plesk Web HOST - VPS Edition Licensing System
هزینه / دوره :
ماهانه سه ماهه شش ماهه
87,000 تومان 0 تومان 0 تومان
جزئیات و امکانات :
سفارش دهید
Plesk Web HOST - Dedicated Edition Licensing System
هزینه / دوره :
ماهانه سه ماهه شش ماهه
96,000 تومان + 433,000 تومان هزینه تنظیم 0 تومان + 433,000 تومان هزینه تنظیم 0 تومان + 433,000 تومان هزینه تنظیم
جزئیات و امکانات :
سفارش دهید
WHM Sonic- Radio Control for cPanel
هزینه / دوره :
ماهانه سه ماهه شش ماهه
44,000 تومان 0 تومان 0 تومان
جزئیات و امکانات :
سفارش دهید
MailScanner Front-End - Mail Scanner
هزینه / دوره :
ماهانه سه ماهه شش ماهه
44,000 تومان 0 تومان 0 تومان
جزئیات و امکانات :
سفارش دهید
Outgoing Spam Monitor (osm)
هزینه / دوره :
ماهانه سه ماهه شش ماهه
44,000 تومان + 87,000 تومان هزینه تنظیم 0 تومان + 87,000 تومان هزینه تنظیم 0 تومان + 87,000 تومان هزینه تنظیم
جزئیات و امکانات :
سفارش دهید
WHM Reseller - multi-level Reseller Plugin
هزینه / دوره :
ماهانه سه ماهه شش ماهه
44,000 تومان 0 تومان 0 تومان
جزئیات و امکانات :
سفارش دهید
Imunify360 - Powered by AI and Proactive Defense
هزینه / دوره :
ماهانه سه ماهه شش ماهه
87,000 تومان 0 تومان 0 تومان
جزئیات و امکانات :
سفارش دهید
KernelCare
هزینه / دوره :
ماهانه سه ماهه شش ماهه
44,000 تومان 0 تومان 0 تومان
جزئیات و امکانات :
سفارش دهید
WHMCS
هزینه / دوره :
ماهانه سه ماهه شش ماهه
87,000 تومان 0 تومان 0 تومان
جزئیات و امکانات :
سفارش دهید
Solusvm - Master License
هزینه / دوره :
ماهانه سه ماهه شش ماهه
87,000 تومان + 87,000 تومان هزینه تنظیم 0 تومان + 87,000 تومان هزینه تنظیم 0 تومان + 87,000 تومان هزینه تنظیم
جزئیات و امکانات :
سفارش دهید
Solusvm - Slave License
هزینه / دوره :
ماهانه سه ماهه شش ماهه
44,000 تومان 0 تومان 0 تومان
جزئیات و امکانات :
سفارش دهید
LiteSpeed Web ADC (Load Balancer)
هزینه / دوره :
ماهانه سه ماهه شش ماهه
87,000 تومان + 433,000 تومان هزینه تنظیم 0 تومان + 433,000 تومان هزینه تنظیم 0 تومان + 433,000 تومان هزینه تنظیم
جزئیات و امکانات :
سفارش دهید
CPNginx
هزینه / دوره :
ماهانه سه ماهه شش ماهه
87,000 تومان + 96,000 تومان هزینه تنظیم 0 تومان + 96,000 تومان هزینه تنظیم 0 تومان + 96,000 تومان هزینه تنظیم
جزئیات و امکانات :
سفارش دهید
DA Reseller - multi-level Reseller Plugin for DirectAdmin
هزینه / دوره :
ماهانه سه ماهه شش ماهه
44,000 تومان 0 تومان 0 تومان
جزئیات و امکانات :
سفارش دهید
LetsEncrypt - FleetSSL cPanel
هزینه / دوره :
ماهانه سه ماهه شش ماهه
0 تومان + 704,000 تومان هزینه تنظیم 0 تومان + 704,000 تومان هزینه تنظیم 0 تومان + 704,000 تومان هزینه تنظیم
جزئیات و امکانات :
سفارش دهید
SitePad
هزینه / دوره :
ماهانه سه ماهه شش ماهه
44,000 تومان 0 تومان 0 تومان
جزئیات و امکانات :
سفارش دهید