Thông báo

Thông báo nâng cấp hệ thống xử lý thẻ tín dụng

Vào ngày 10 tháng 4, chúng tôi sẽ bắt đầu quá trình chuyển đổi tất cả khách hàng và đối tác cPanel sang hệ thống xử lý thanh toán mới và được cải tiến của chúng tôi. Bản nâng cấp này sẽ giải quyết nhiều vấn đề tồn tại trong hệ thống cũ của chúng tôi và cho phép trải nghiệm thanh toán mượt mà hơn trong tương lai. 

Ý định của chúng tôi là làm cho quá trình chuyển đổi này diễn ra suôn sẻ và kín đáo nhất có thể, tuy nhiên vẫn có khả năng một số khách hàng và đối tác nhất định thực hiện hành động nhỏ liên quan đến tùy chọn thanh toán của họ.  

Chúng tôi muốn đảm bảo với bạn rằng chúng tôi ở đây để hỗ trợ bạn với bất kỳ khó khăn nào bạn có thể gặp phải trong quá trình chuyển đổi này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi bất kỳ lúc nào bằng cách gửi email đến cs@cPanel.net. Quá trình này sẽ bắt đầu vào tháng 4 và dự kiến ​​hoàn thành vào tháng 9 năm nay. 

Ai bị ảnh hưởng? 

Nâng cấp này sẽ chỉ ảnh hưởng đến những người có thẻ tín dụng trong hồ sơ làm phương thức thanh toán trên tài khoản cPanel của họ. Ngoài ra, xin vui lòng lưu ý những điều sau đây: 

  • Chỉ thẻ tín dụng chính trên tài khoản mới được di chuyển. Nếu bạn muốn thêm bất kỳ thẻ tín dụng bổ sung nào vào tài khoản thanh toán của mình, bạn sẽ cần phải đăng nhập và thêm các thẻ này theo cách thủ công sau khi di chuyển thành công tài khoản của mình. 
  • Có thể cần phải thực hiện ủy quyền lại một lần thẻ của bạn trong hồ sơ sau khi di chuyển. Tuy nhiên, sau khi ủy quyền và khoản phí ban đầu này hoàn tất, bạn sẽ không cần thực hiện thêm hành động nào nữa; một khoản phí thành công cho biết quá trình chuyển đổi tài khoản của bạn sang hệ thống mới đã hoàn tất thành công. 
  • Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu hoặc chấp nhận bất kỳ thông tin thẻ tín dụng nào qua điện thoại hoặc qua email. 
  • Vui lòng lưu ý mọi thông báo có thể xuất hiện trong cửa hàng cPanel và để ý mọi email vì chúng có thể chứa thông tin quan trọng dành riêng cho tài khoản của bạn trong quá trình chuyển đổi này. 

Khi nào thì tôi biết rằng tài khoản của mình đã được di chuyển? 

Bạn sẽ được thông báo tại địa chỉ email chính trong hồ sơ khi quá trình di chuyển đã được bắt đầu và sau đó sẽ được thông báo lại sau khi quá trình hoàn tất. Bạn có thể nhận thấy giao diện khác đối với hóa đơn hoặc phí thẻ tín dụng sau khi quá trình nâng cấp hoàn tất và như đã đề cập ở trên, bạn có thể thấy thông báo trên tài khoản của mình khi đăng nhập; hãy đặc biệt chú ý đến những thông báo này. Khi tài khoản của bạn đã được chuyển, chúng tôi khuyến khích bạn đăng nhập vào Manage2 hoặc https://store.cpanel.net để đảm bảo thẻ tín dụng ưa thích của bạn có trong hồ sơ và không cần ủy quyền lại thẻ. Sau lần tính phí thành công đầu tiên, bạn sẽ không cần thực hiện thêm hành động nào. 

Một lần nữa, quá trình này sẽ bắt đầu vào tháng Ba và hoàn thành vào tháng Chín. Các khoản phí cuối cùng của bạn theo hệ thống cũ sẽ diễn ra trong khoảng từ tháng 4 đến tháng 8. Xin lưu ý rằng bạn có thể cần thực hiện ủy quyền lại thẻ chính, sau đó thêm lại bất kỳ thẻ bổ sung nào bạn muốn có trên tài khoản của mình, như đã đề cập. 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về nâng cấp xử lý thanh toán này, vui lòng gửi email tới cs@cPanel.net. 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *