Thông báo

Thông báo nâng cấp hệ thống xử lý thẻ tín dụng

Vào ngày 10 tháng 4, chúng tôi sẽ bắt đầu quá trình chuyển đổi tất cả khách hàng và đối tác cPanel sang hệ thống xử lý thanh toán mới và được cải tiến của chúng tôi. Bản nâng cấp này sẽ giải quyết nhiều vấn đề tồn tại trong hệ thống cũ của chúng tôi và cho phép trải nghiệm thanh toán mượt mà hơn trong tương lai. 

Continue Reading